Blok nr: 132 - 10-lecie Powstania Radia Maryja

10-lecie Powstania Radia Maryja

Numer: 3798-3800
W obiegu od:  07.12.2001

Opis: 3798 - Figurka Matki Bożej na tle wiernych
3799 - Figurka Matki Bożej na tle siedziby Radia Maryja
3800 - Figurka Matki Bożej na tle wiernych

Nr bloku poczta:  132
Nr bloku Fischer:  138
Nakład: 400.000 szt.

10-lecie Powstania Radia Maryja

Numer katalogowy:  3798-3800
Opis:  3798 - Figurka Matki Bożej na tle wiernych
3799 - Figurka Matki Bożej na tle siedziby Radia Maryja
3800 - Figurka Matki Bożej na tle wiernych
Data wprowadzenia do obiegu:  07.12.2001
Nr bloku poczta:  132
Nr bloku Fischer:  138
Naklad: 400.000 szt.