Znaczek nr: 3213 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3213
W obiegu od:  15.01.1992

Opis: Kazimierz II Sprawiedliwy (1138-1194)

Nakład: 2.058.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3213
Opis:  Kazimierz II Sprawiedliwy (1138-1194)
Data wprowadzenia do obiegu:  15.01.1992
Naklad: 2.058.000 szt.           Seria (2 zn)    Seria tematyczna (44 zn)