Znaczek nr: 1281 - 20 lecie Ludowego Wojska 

Polskiego

20 lecie Ludowego Wojska Polskiego

Numer: 1281
W obiegu od:  1.10.1963

Opis: Sprzęt Ludowego Wojska Polskiego

Nakład:   szt.

20 lecie Ludowego Wojska Polskiego

Numer katalogowy:  1281
Opis:  Sprzęt Ludowego Wojska Polskiego
Data wprowadzenia do obiegu:  1.10.1963
Naklad:   szt.