Znaczek nr: 1379 - 100 rocznica urodzin Stefana 

Żeromskiego

100 rocznica urodzin Stefana Żeromskiego

Numer: 1379
W obiegu od:  21.09.1964

Opis: Stefan Żeromski

100 rocznica urodzin Stefana Żeromskiego

Numer katalogowy:  1379
Opis:  Stefan Żeromski
Data wprowadzenia do obiegu:  21.09.1964