Znaczek nr: 3214 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3214
W obiegu od:  15.01.1992

Opis: Leszek Biały (1186-1227)

Nakład: 2.128.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3214
Opis:  Leszek Biały (1186-1227)
Data wprowadzenia do obiegu:  15.01.1992
Naklad: 2.128.000 szt.           Seria (2 zn)    Seria tematyczna (44 zn)