Znaczek nr: 1447 - VI kongres Ministrów Łączności w 

Pekinie

VI kongres Ministrów Łączności w Pekinie

Numer: 1447
W obiegu od:  14.06.1965

Opis: Karol Marks i Włodzimierz Lenin

VI kongres Ministrów Łączności w Pekinie

Numer katalogowy:  1447
Opis:  Karol Marks i Włodzimierz Lenin
Data wprowadzenia do obiegu:  14.06.1965