Znaczek nr: 1504 - V Kongres Techników Polskich i 20   rocznica nacjonalizacji przemysłu

V Kongres Techników Polskich i 20 rocznica nacjonalizacji przemysłu

Numer: 1504
W obiegu od:  10.02.1966

Opis: Napis NOT - Naczelna Organizacja Techniczna

Seria: 2 zn.

V Kongres Techników Polskich i 20 rocznica nacjonalizacji przemysłu

Numer katalogowy:  1504
Opis:  Napis NOT - Naczelna Organizacja Techniczna
Data wprowadzenia do obiegu:  10.02.1966
Seria (2 zn)