Blok nr: 129 - Dzikie zwierzęta i rośliny - gatunki zagrożone wyginięciem

Dzikie zwierzęta i rośliny - gatunki zagrożone wyginięciem

Numer: 3752
W obiegu od:  10.07.2001

Opis: Logo CITES na tle mapy świata

Nr bloku poczta:  129
Nr bloku Fischer:  133
Nakład: 350.000 szt.

Dzikie zwierzęta i rośliny - gatunki zagrożone wyginięciem

Numer katalogowy:  3752
Opis:  Logo CITES na tle mapy świata
Data wprowadzenia do obiegu:  10.07.2001
Nr bloku poczta:  129
Nr bloku Fischer:  133
Naklad: 350.000 szt.