Znaczek nr: 1567 - Dzień Znaczka

Dzień Znaczka

Numer: 1567
W obiegu od:  8.10.1966

Opis: Akwarela Piotra Michałowskiego Stajenny kiełznający perszeron

Seria: 2 zn.

Dzień Znaczka

Numer katalogowy:  1567
Opis:  Akwarela Piotra Michałowskiego Stajenny kiełznający perszeron
Data wprowadzenia do obiegu:  8.10.1966
Seria (2 zn)