Znaczek nr: 1569 - 30 rocznica powstania brygady im. 

Jarosława D±browskiego

30 rocznica powstania brygady im. Jarosława D±browskiego

Numer: 1569
W obiegu od:  2.11.1966

Opis: Żołnierz Międzynarodowej Brygady im. Jarosława D±browskiego w Hiszpanii

30 rocznica powstania brygady im. Jarosława D±browskiego

Numer katalogowy:  1569
Opis:  Żołnierz Międzynarodowej Brygady im. Jarosława D±browskiego w Hiszpanii
Data wprowadzenia do obiegu:  2.11.1966