Blok nr: 127 - 20 rocznica powstania Solidarności

20 rocznica powstania Solidarności

Numer: 3705
W obiegu od:  31.08.2000

Opis: Dłoń w geście litery V

Nr bloku poczta:  127
Nr bloku Fischer:  131
Nakład: 400.000 szt.

20 rocznica powstania Solidarności

Numer katalogowy:  3705
Opis:  Dłoń w geście litery V
Data wprowadzenia do obiegu:  31.08.2000
Nr bloku poczta:  127
Nr bloku Fischer:  131
Naklad: 400.000 szt.