Znaczek nr: 1778 - 500 rocznica urodzin Mikołaja   Kopernika

500 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika

Numer: 1778
W obiegu od:  26.06.1969

Opis: Mikołaj Kopernik Tobiasa Stimmera

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 44 zn.

500 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika

Numer katalogowy:  1778
Opis:  Mikołaj Kopernik Tobiasa Stimmera
Data wprowadzenia do obiegu:  26.06.1969
Seria (3 zn)    Seria tematyczna (44 zn)