Znaczek nr: 1783 - V Alert ZHP

V Alert ZHP

Numer: 1783
W obiegu od:  19.07.1969

Opis: Krzyż harcerski i kontury Polski

Seria: 3 zn.

V Alert ZHP

Numer katalogowy:  1783
Opis:  Krzyż harcerski i kontury Polski
Data wprowadzenia do obiegu:  19.07.1969
Seria (3 zn)