Znaczek nr: 3258 - Plakat polski

Plakat polski

Numer: 3258
W obiegu od:  30.10.1992

Opis: Czerwona magia Franciszka Starowieyskiego

Nakład: 1.500.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 14 zn.

Plakat polski

Numer katalogowy:  3258
Opis:  Czerwona magia Franciszka Starowieyskiego
Data wprowadzenia do obiegu:  30.10.1992
Naklad: 1.500.000 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (14 zn)