Znaczek nr: 1122a - Dzień Znaczka i 40 lecie Muzeum   Poczty i Telekomunikacji

Dzień Znaczka i 40 lecie Muzeum Poczty i Telekomunikacji

Numer: 1122a
W obiegu od:  9.10.1961

Opis: Poczta listowa rys. Jana Chełmińskiego

Seria: 2 zn.

Dzień Znaczka i 40 lecie Muzeum Poczty i Telekomunikacji

Numer katalogowy:  1122a
Opis:  Poczta listowa rys. Jana Chełmińskiego
Data wprowadzenia do obiegu:  9.10.1961
Seria (2 zn)