Znaczek nr: A338 - Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Numer: A338
W obiegu od:  15.12.1941

Opis: Ruiny ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie - wrzesień 1939 r.

Nominał: 5 gr 
Nakład: 675000 szt.
Druk: Staloryt 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków (10 x 10) 

Seria: 8 zn.

Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Numer katalogowy:  A338
Opis:  Ruiny ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie - wrzesień 1939 r.
Data wprowadzenia do obiegu:  15.12.1941
Naklad: 675000 szt.           Seria (8 zn)