Znaczek nr: 4298 - 12 wrzesnia 1989 r. 20 rocznica powołania rządu powstałego w wyniku wyborów czerwcowych

12 wrzesnia 1989 r. 20 rocznica powołania rządu powstałego w wyniku wyborów czerwcowych

Numer: 4298
W obiegu od:  11.09.2009

Opis: Podobizna premiera Rzeczpospolitej Polskiej Tadeusza Mazowieckiego na tle znaku "Solidarność"

Nakład: 500.000 szt.

12 wrzesnia 1989 r. 20 rocznica powołania rządu powstałego w wyniku wyborów czerwcowych

Numer katalogowy:  4298
Opis:  Podobizna premiera Rzeczpospolitej Polskiej Tadeusza Mazowieckiego na tle znaku "Solidarność"
Data wprowadzenia do obiegu:  11.09.2009
Naklad: 500.000 szt.