Znaczek nr: 4306 - 25 rocznica śmierciksiędza Jerzego Popiełuszki

25 rocznica śmierciksiędza Jerzego Popiełuszki

Numer: 4306
W obiegu od:  19.10

Opis: Podobizna księdza Jerzego Popiełuszki na tle płótna w kolorach symbolizujących polskie barwy narodowe

Nakład: 450.000 szt.
Seria tem.: 3 zn.

25 rocznica śmierciksiędza Jerzego Popiełuszki

Numer katalogowy:  4306
Opis:  Podobizna księdza Jerzego Popiełuszki na tle płótna w kolorach symbolizujących polskie barwy narodowe
Data wprowadzenia do obiegu:  19.10
Naklad: 450.000 szt.             Seria tematyczna (3 zn)