Znaczek nr: 4334 - Śladami Karola Wojtyły - Wadowice

Śladami Karola Wojtyły - Wadowice

Numer: 4334
W obiegu od:  18.05.2010

Opis: Kościół św. Piotra Aposoła w Wadowicach oraz podobizna papieża Jana Pawła II

Nakład: 600000 szt.
Seria tem.: 57 zn.

Śladami Karola Wojtyły - Wadowice

Numer katalogowy:  4334
Opis:  Kościół św. Piotra Aposoła w Wadowicach oraz podobizna papieża Jana Pawła II
Data wprowadzenia do obiegu:  18.05.2010
Naklad: 600000 szt.             Seria tematyczna (57 zn)