Znaczek nr: 4337 - 750-lecie klasztoru podominikańskiego sióstr urszulanek w Sieradzu

750-lecie klasztoru podominikańskiego sióstr urszulanek w Sieradzu

Numer: 4337
W obiegu od:  24.06.2010

Opis: Klasztor podominikański sióstr urszulanek w Sieradzu i figurz Jezusa Chrystusa

Nakład: 400000 szt.

750-lecie klasztoru podominikańskiego sióstr urszulanek w Sieradzu

Numer katalogowy:  4337
Opis:  Klasztor podominikański sióstr urszulanek w Sieradzu i figurz Jezusa Chrystusa
Data wprowadzenia do obiegu:  24.06.2010
Naklad: 400000 szt.