Znaczek nr: 42 - Wydanie prowizoryczna, tzw. Duży innendienst.

Wydanie prowizoryczna, tzw. Duży innendienst.

Numer: 42
W obiegu od:  30.08.1920

Opis: Znaczki niemieckie z lat 1905-11 z nadrukiem typograficznym Wykonanym w drukarni J. Sauera w Gdańsku

Nakład: 2120 szt.
Seria: 3 zn.

Wydanie prowizoryczna, tzw. Duży innendienst.

Numer katalogowy:  42
Opis:  Znaczki niemieckie z lat 1905-11 z nadrukiem typograficznym Wykonanym w drukarni J. Sauera w Gdańsku
Data wprowadzenia do obiegu:  30.08.1920
Naklad: 2120 szt.           Seria (3 zn)