Znaczek nr: 43 - Wydanie prowizoryczna, tzw. Duży innendienst.

Wydanie prowizoryczna, tzw. Duży innendienst.

Numer: 43
W obiegu od:  30.08.1920

Opis: Znaczki niemieckie z lat 1905-11 z nadrukiem typograficznym Wykonanym w drukarni J. Sauera w Gdańsku

Nakład: 2260 szt.
Seria: 3 zn.

Wydanie prowizoryczna, tzw. Duży innendienst.

Numer katalogowy:  43
Opis:  Znaczki niemieckie z lat 1905-11 z nadrukiem typograficznym Wykonanym w drukarni J. Sauera w Gdańsku
Data wprowadzenia do obiegu:  30.08.1920
Naklad: 2260 szt.           Seria (3 zn)