Znaczek nr: 86 - Wydanie obiegowe z okazji tygodnia walki z gru¼lic±

Wydanie obiegowe z okazji tygodnia walki z gru¼lic±

Numer: 86
W obiegu od:  16.10.1921

Opis: Typografia drukarni J.Sauera

Nak³ad: 316200 szt.
Seria: 3 zn.

Wydanie obiegowe z okazji tygodnia walki z gru¼lic±

Numer katalogowy:  86
Opis:  Typografia drukarni J.Sauera
Data wprowadzenia do obiegu:  16.10.1921
Naklad: 316200 szt.           Seria (3 zn)