Znaczek nr: 192 - Wydanie obiegowe. Herb Gdańska w owalu

Wydanie obiegowe. Herb Gdańska w owalu

Numer: 192
W obiegu od:  19.01.1924-03.1937

Opis: Typografia Drukarni Pocztowej w Gdańsku.
192aw. - j.ziel./czerw. - wydruk na papierze białym
192az. - j.ziel./czerw. - wydruk na papierze bladożółtym.
192bw. - czarziel./czerw. - wydruk na papierze białym
192bz. - czarziel./czerw. - wydruk na papierze bladożółtym.

Nakład: nieznany szt.
Seria: 9 zn.

Wydanie obiegowe. Herb Gdańska w owalu

Numer katalogowy:  192
Opis:  Typografia Drukarni Pocztowej w Gdańsku.
192aw. - j.ziel./czerw. - wydruk na papierze białym
192az. - j.ziel./czerw. - wydruk na papierze bladożółtym.
192bw. - czarziel./czerw. - wydruk na papierze białym
192bz. - czarziel./czerw. - wydruk na papierze bladożółtym.
Data wprowadzenia do obiegu:  19.01.1924-03.1937
Naklad: nieznany szt.           Seria (9 zn)