Znaczek nr: 3286 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3286
W obiegu od:  25.03.1993

Opis: Władysław III Laskonogi (1161-1231)

Nakład: 1.386.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3286
Opis:  Władysław III Laskonogi (1161-1231)
Data wprowadzenia do obiegu:  25.03.1993
Naklad: 1.386.000 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (44 zn)