Znaczek nr: 3287 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3287
W obiegu od:  25.03.1993

Opis: Henryk I Brodaty (1163-1238)

Nakład: 1.547.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3287
Opis:  Henryk I Brodaty (1163-1238)
Data wprowadzenia do obiegu:  25.03.1993
Naklad: 1.547.000 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (44 zn)