Znaczek nr: 3288 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3288
W obiegu od:  25.03.1993

Opis: Konrad I Mazowiecki (1187-1247)

Nakład: 1.501.500 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3288
Opis:  Konrad I Mazowiecki (1187-1247)
Data wprowadzenia do obiegu:  25.03.1993
Naklad: 1.501.500 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (44 zn)