Znaczek nr: 3289 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3289
W obiegu od:  25.03.1993

Opis: Bolesław V Wstydliwy (1226-1279)

Nakład: 1.431.500 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3289
Opis:  Bolesław V Wstydliwy (1226-1279)
Data wprowadzenia do obiegu:  25.03.1993
Naklad: 1.431.500 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (44 zn)