Znaczek nr: D33 - Wydanie prowizoryczne

Wydanie prowizoryczne

Numer: D33
W obiegu od:  25.01.1921

Opis: Wydania dla całego obszaru Rzeczpospolitej

Nakład: 160000 szt.
Seria: 5 zn.

Wydanie prowizoryczne

Numer katalogowy:  D33
Opis:  Wydania dla całego obszaru Rzeczpospolitej
Data wprowadzenia do obiegu:  25.01.1921
Naklad: 160000 szt.           Seria (5 zn)