Znaczek nr: 4384 - Śladami Karola Wojtyły - Niegowić

Śladami Karola Wojtyły - Niegowić

Numer: 4384
W obiegu od:  22.09.2011

Opis: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Niegowici

Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 600000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 5 znaczków 

Seria tem.: 57 zn.

Śladami Karola Wojtyły - Niegowić

Numer katalogowy:  4384
Opis:  Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Niegowici
Data wprowadzenia do obiegu:  22.09.2011
Naklad: 600000 szt.             Seria tematyczna (57 zn)