Znaczek nr: 4387 - Utracone dzieła sztuki

Utracone dzieła sztuki

Numer: 4387
W obiegu od:  21.10.2011

Opis: Reprodukcja kwatery Wita Stwosza - Scena z legendy o Teofilu z Adany; z prawego skrzydła Tryptyku z Lusiny.

Nominał: 2,40 zł 
Nakład: 450000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2 z 6 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 15 zn.

Utracone dzieła sztuki

Numer katalogowy:  4387
Opis:  Reprodukcja kwatery Wita Stwosza - Scena z legendy o Teofilu z Adany; z prawego skrzydła Tryptyku z Lusiny.
Data wprowadzenia do obiegu:  21.10.2011
Naklad: 450000 szt.           Seria (3 zn)    Seria tematyczna (15 zn)