Znaczek nr: 4403 - 200 rocznica urodzin Leopolda Kronenberga

200 rocznica urodzin Leopolda Kronenberga

Numer: 4403
W obiegu od:  20.03.2012

Opis: Podobizna Leopolda Kronenberga na tle gmachu Banku Handlowego w Warszawie.

Nominał: 2,40 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Zrkusz 50 znaczków 

200 rocznica urodzin Leopolda Kronenberga

Numer katalogowy:  4403
Opis:  Podobizna Leopolda Kronenberga na tle gmachu Banku Handlowego w Warszawie.
Data wprowadzenia do obiegu:  20.03.2012
Naklad: 300000 szt.