Blok nr:  - UEFA EURO 2012

UEFA EURO 2012

Numer: ark. 4418-4421
W obiegu od:  08.06.2012

Opis: Arkusz UEFA EURO 2012 ze znaczkami:
4418 - stadion w Poznaniu:
4419 - stadion w Warszawie:
4420 - stadion w Gdańsku:
4421 - stadion we Wrocławiu.

Nr bloku Fischer:  209
Nominał: 8,90 zł 
Nakład: 96000 szt.
Druk: Offset  
Forma sprzedażny: Arkusz 4x1 znaczki 

Seria tem.: 6 zn.

UEFA EURO 2012

Numer katalogowy:  ark. 4418-4421
Opis:  Arkusz UEFA EURO 2012 ze znaczkami:
4418 - stadion w Poznaniu:
4419 - stadion w Warszawie:
4420 - stadion w Gdańsku:
4421 - stadion we Wrocławiu.
Data wprowadzenia do obiegu:  08.06.2012
Nr bloku Fischer:  209
Naklad: 96000 szt.             Seria tematyczna (6 zn)