Znaczek nr: 4436 - Śladami Karola Wojtyły - Kraków

Śladami Karola Wojtyły - Kraków

Numer: 4436
W obiegu od:  13.10.2012

Opis: Katedra na Wawelu i podobizna Karola Wojtyły
pw. - papież Paweł VI podczas mianowania Karola Wojtyły na kardynała

Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 500000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 5 znaczków 

Seria tem.: 57 zn.

Śladami Karola Wojtyły - Kraków

Numer katalogowy:  4436
Opis:  Katedra na Wawelu i podobizna Karola Wojtyły
pw. - papież Paweł VI podczas mianowania Karola Wojtyły na kardynała
Data wprowadzenia do obiegu:  13.10.2012
Naklad: 500000 szt.             Seria tematyczna (57 zn)