Znaczek nr: 4443 - 100 rocznica urodzin Jerzego Turowicza

100 rocznica urodzin Jerzego Turowicza

Numer: 4443
W obiegu od:  10.12.2012

Opis: Podobizna Jerzego Turowicza

Nominał: 1,55 zł 
Nakład: 360000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

100 rocznica urodzin Jerzego Turowicza

Numer katalogowy:  4443
Opis:  Podobizna Jerzego Turowicza
Data wprowadzenia do obiegu:  10.12.2012
Naklad: 360000 szt.