Blok nr:  - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: ark. 4437-4439
W obiegu od:  31.10.2012

Opis: 4437 - Podobizna Jadwigi Smosarskiej
4438 - Podobizna Aleksandra Żabczyńskiego
4439 - Podobizna Eugeniusza Bodo

Nr bloku Fischer:  212
Nominał: 6,50 zł 
Nakład: 96000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 3 znaczki 

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie kina i teatru

Numer katalogowy:  ark. 4437-4439
Opis:  4437 - Podobizna Jadwigi Smosarskiej
4438 - Podobizna Aleksandra Żabczyńskiego
4439 - Podobizna Eugeniusza Bodo
Data wprowadzenia do obiegu:  31.10.2012
Nr bloku Fischer:  212
Naklad: 96000 szt.             Seria tematyczna (24 zn)