Znaczek nr: 4444 - 21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Numer: 4444
W obiegu od:  13.01.2013

Opis: Znak Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na tle ozdobnej rozety

Nominał: 1,60 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 6 znaczków 

Seria tem.: 8 zn.

21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Numer katalogowy:  4444
Opis:  Znak Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na tle ozdobnej rozety
Data wprowadzenia do obiegu:  13.01.2013
Naklad: 300000 szt.             Seria tematyczna (8 zn)