Znaczek nr: 4445 - Znaczek obiegowy ekonomiczny - 350 g A - E

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 350 g A - E

Numer: 4445
W obiegu od:  08.03.2013

Opis: Stylizowana litera E wypełniona wzorami geometrycznymi
Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 350 g gabarytu A w klasie ekonomicznej.

Nominał: 1,60 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 350 g A - E

Numer katalogowy:  4445
Opis:  Stylizowana litera E wypełniona wzorami geometrycznymi
Znaczek z oznaczeniem kategorii wagowej 350 g gabarytu A w klasie ekonomicznej.
Data wprowadzenia do obiegu:  08.03.2013
Naklad: wielomilionowy szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (24 zn)