Blok nr:  - Pisklęta zagniazdowniki

Pisklęta zagniazdowniki

Numer: 3538-3541
W obiegu od:  04.12.97

Opis: 3538 - Pisklęta ohary
3539 - Pisklęta nurogęsi
3540 - Pisklęta kszyki
3541 - Pisklęta kokoszki

Nr bloku Fischer:  119
Nakład: 400.000 szt.
Seria tem.: 90 zn.

Pisklęta zagniazdowniki

Numer katalogowy:  3538-3541
Opis:  3538 - Pisklęta ohary
3539 - Pisklęta nurogęsi
3540 - Pisklęta kszyki
3541 - Pisklęta kokoszki
Data wprowadzenia do obiegu:  04.12.97
Nr bloku Fischer:  119
Naklad: 400.000 szt.             Seria tematyczna (90 zn)