Znaczek nr: 4486 - 70 rocznica urodzin Lecha Wałęsy

70 rocznica urodzin Lecha Wałęsy

Numer: 4486
W obiegu od:  29.09.2013

Opis: Podobizna Lecha Wałęsy

Nominał: 3,80 zł 
Nakład: 300000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

Seria tem.: 6 zn.

70 rocznica urodzin Lecha Wałęsy

Numer katalogowy:  4486
Opis:  Podobizna Lecha Wałęsy
Data wprowadzenia do obiegu:  29.09.2013
Naklad: 300000 szt.             Seria tematyczna (6 zn)