Znaczek nr: 4489 - Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g B - E

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g B - E

Numer: 4489
W obiegu od:  30.09.2013

Opis: Stylizowana litera E oraz motyl rusałka pawik

Nominał: 6,95 zł 
Nakład: wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 4 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Znaczek obiegowy ekonomiczny - 1000 g B - E

Numer katalogowy:  4489
Opis:  Stylizowana litera E oraz motyl rusałka pawik
Data wprowadzenia do obiegu:  30.09.2013
Naklad: wielomilionowy szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (24 zn)