Znaczek nr: 379A - Zabytki Gdańska

Zabytki Gdańska

Numer: 379A
W obiegu od:  15.09.1945

Opis: Brama Wyżynna

Nominał: 3 zł 
Nakład: 17200000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Zabytki Gdańska

Numer katalogowy:  379A
Opis:  Brama Wyżynna
Data wprowadzenia do obiegu:  15.09.1945
Naklad: 17200000 szt.