Znaczek nr: 4497 - Utracone Dzieła Sztuki

Utracone Dzieła Sztuki

Numer: 4497
W obiegu od:  21.10.2013

Opis: Ludwik Solski w roli Strażnika w dramacie L. Staffa - Skarb

Nominał: 1,60 zł 
Nakład: 450000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2x3 znaczki 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 15 zn.

Utracone Dzieła Sztuki

Numer katalogowy:  4497
Opis:  Ludwik Solski w roli Strażnika w dramacie L. Staffa - Skarb
Data wprowadzenia do obiegu:  21.10.2013
Naklad: 450000 szt.           Seria (3 zn)    Seria tematyczna (15 zn)