Blok nr:  - Ludzie Kina i Teatru

Ludzie Kina i Teatru

Numer: ark. 4500-4502
W obiegu od:  31.10.2013

Opis: 4500 - Podobizna Heleny Grossówny
4501 - Podobizna Adolfa Dymszy
4502 - Podobizna Mieczysławy Ćwiklińskiej

Nr bloku Fischer:  224
Nominał: 7,75 zł 
Nakład: 72000 szt.
Druk: Offset  
Forma sprzedażny: Arkusz 3 znaczki 

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie Kina i Teatru

Numer katalogowy:  ark. 4500-4502
Opis:  4500 - Podobizna Heleny Grossówny
4501 - Podobizna Adolfa Dymszy
4502 - Podobizna Mieczysławy Ćwiklińskiej
Data wprowadzenia do obiegu:  31.10.2013
Nr bloku Fischer:  224
Naklad: 72000 szt.             Seria tematyczna (24 zn)