Blok nr:  - 150 lat pierwszych odkryc w Egipcie

150 lat pierwszych odkryc w Egipcie

Numer: ark. 4409-4412
W obiegu od:  30.04.2012

Opis: Na znaczkach przedstawiono:
4409 - posążek uszebti;
4410 - posążek uszebti;
4411 - figurkę amulet przedstawiający Nefertuma;
4412 - hrabiego Michała Tyszkiewicza;

Nr bloku Fischer:  206
Nominał: 8,90 zł 
Nakład: 240000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 4 znaczki 

150 lat pierwszych odkryc w Egipcie

Numer katalogowy:  ark. 4409-4412
Opis:  Na znaczkach przedstawiono:
4409 - posążek uszebti;
4410 - posążek uszebti;
4411 - figurkę amulet przedstawiający Nefertuma;
4412 - hrabiego Michała Tyszkiewicza;
Data wprowadzenia do obiegu:  30.04.2012
Nr bloku Fischer:  206
Naklad: 240000 szt.