Blok nr: 161ND - 100 rocznica urodzin Czesława Miłosza

100 rocznica urodzin Czesława Miłosza

Numer: 4376ND
W obiegu od:  30.06.2011

Opis: Czesław Miłosz siedzący w bujanym fotelu

Nr bloku poczta:  161ND
Nr bloku Fischer:  198ND
Nakład: 30000 szt.
Druk: Staloryt i rotograwiura 
Forma sprzedażny: Blok 

100 rocznica urodzin Czesława Miłosza

Numer katalogowy:  4376ND
Opis:  Czesław Miłosz siedzący w bujanym fotelu
Data wprowadzenia do obiegu:  30.06.2011
Nr bloku poczta:  161ND
Nr bloku Fischer:  198ND
Naklad: 30000 szt.