Blok nr: 10 - Kultura Polska

Kultura Polska

Numer: ark .429-436
W obiegu od:  10.06.1948

Opis: A429 - J.Matejko; J.Malczewski; J.Chełmoński
A430 - Adam Chmielowski (Brat Albert)
A431 - Fryderyk Chopin
A432 - W.Bogusławski; H.Modrzejewska; S.Jaracz
A433 - A.Świętochowski; S.Żeromski; B.Prus
A434 - Maria Skłodowska-Curie
A435 - S.Wyspiański; J.Słowacki; J.Kasprowicz
A436 - Adam Mickiewicz

Nr bloku poczta:  10
Nr bloku Fischer:  10
Nominał: 62+438 zł 
Nakład: 50000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 8 znaczków 

Kultura Polska

Numer katalogowy:  ark .429-436
Opis:  A429 - J.Matejko; J.Malczewski; J.Chełmoński
A430 - Adam Chmielowski (Brat Albert)
A431 - Fryderyk Chopin
A432 - W.Bogusławski; H.Modrzejewska; S.Jaracz
A433 - A.Świętochowski; S.Żeromski; B.Prus
A434 - Maria Skłodowska-Curie
A435 - S.Wyspiański; J.Słowacki; J.Kasprowicz
A436 - Adam Mickiewicz
Data wprowadzenia do obiegu:  10.06.1948
Nr bloku poczta:  10
Nr bloku Fischer:  10
Naklad: 50000 szt.