Znaczek nr: 491a - Bojownicy o wolność i demokrację

Bojownicy o wolność i demokrację

Numer: 491a
W obiegu od:  30.12.1948

Opis: Tadeusz Kościuszko (1746-1817)

Nominał: 120 zł 
Nakład: 25000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 1 z 3 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 26 zn.

Bojownicy o wolność i demokrację

Numer katalogowy:  491a
Opis:  Tadeusz Kościuszko (1746-1817)
Data wprowadzenia do obiegu:  30.12.1948
Naklad: 25000 szt.           Seria (3 zn)    Seria tematyczna (26 zn)