Blok nr: 11 - Bojownicy o wolność i demokrację

Bojownicy o wolność i demokrację

Numer: 489-491
W obiegu od:  30.12.1948

Opis: 489 - Franklin Delano Roosevelt (1882-1945)
490 - Kazimierz Pułaski (1745-1779)
491 - Tadeusz Kościuszko (1746-1817)

Nr bloku poczta:  11
Nr bloku Fischer:  11
Nominał: 300+200 zł 
Nakład: 25000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 3 znaczki 

Bojownicy o wolność i demokrację

Numer katalogowy:  489-491
Opis:  489 - Franklin Delano Roosevelt (1882-1945)
490 - Kazimierz Pułaski (1745-1779)
491 - Tadeusz Kościuszko (1746-1817)
Data wprowadzenia do obiegu:  30.12.1948
Nr bloku poczta:  11
Nr bloku Fischer:  11
Naklad: 25000 szt.