Znaczek nr: 3328 - Plakat polski

Plakat polski

Numer: 3328
W obiegu od:  10.12.1993

Opis: Alban Berg Wozzeck Jana Lenicy

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 14 zn.

Plakat polski

Numer katalogowy:  3328
Opis:  Alban Berg Wozzeck Jana Lenicy
Data wprowadzenia do obiegu:  10.12.1993
Naklad: 1.000.000 szt.           Seria (2 zn)    Seria tematyczna (14 zn)